【Working holiday】新西蘭摘奇異果$115時薪        特准旅客果園打工

踏入收成高峰期,不過呢啲辛苦工,肯做嘅人少,就算出到約港元$115時薪(21紐元)都苦無人肯做,啲新鮮奇異果恐怕凍過水。為咗角決問題,當地政府,特准旅客在未來4星期到奇異果園打工。

 

奇異果係新西蘭經濟舉足輕重, 2016年就為新西蕳來來約72億港元收益,其中大家成日見到嘅Zespri就係當地奇異果名牌嘞,單係Zespri每年就出口1億箱奇累果到海外!每年4月下旬都係採摘奇異果季節,計埋運送到海外大概要2星期時間,採摘工作真係苦不容緩!據當地業界估計,目前尚欠1200人協助處理,因此新西蘭政府決定放寬旅遊簽證,希望可以填補約1000個職位空缺。